ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

experience

Δημιουργικό Γραφείο Εμπορικής Επικοινωνίας
Ντίνος Καρακαξίδης

Αγ. Κωνσταντίνου 52, 151 24 Μαρούσι - Τ +30 210 619 9454 - M +30 6978 424130

E krkx@krkx.gr